Projekty
 Číslo  Název  Období
531 Dopad úmrtí do socio-ekonomické situace domácnosti 2016-2017 
GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky 2015-2017 
GPP404/11/P725 Sociální dopady individualizace smrti v současné české společnosti 2011-2013 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 3 z celkového počtu: 3 další 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud