Projekty
 Číslo  Název  Období
18/2017_IC_NNO Specifika integrace nezletilých dětí cizinců na území České republiky 2017-2017 
625917/2017 Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců 2017-2017 
6256/2016 Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR 2016-2016 
MIMEN_9134/14 Migrant Men’s Well-being in Diversity (Životní situace mladých mužů cizinců) 2014-2015 
TD020330 Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování 2014-2015 
TD020399 Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030 2014-2015 
TD020176 Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb 2014-2015 
HC186/10 Analýza výkonu profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR podle formálního ukotvení a podle reálných potřeb v jednotlivých systémech sociální ochrany 2010-2011 
6251/09 Sociálně demografická analýza Roudnice nad Labem jako obce s rozšířenou působností 2009-2009 
113-EK Moving Societies towards Integration (Pohybující se společností směrem k integraci) 2007-2010 
VS/2005/0686 Kulturní aspekt sociálního začlenění etnických menšin. Hodnocení vlivu politik začlenění v rámci otevřené metody koordinace v EU 2006-2006 
107-InterFace inter.Face - Imigranti a národní integrační strategie: rozvíjení trans-evropského rámce pro analyzování kulturní a pracovní integrace 2006-2008 
2004-1080-YC Ochrana a podpora opatření pro děti ulice ze třetích zemí v členských státech EU 2005-2006 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 13 z celkového počtu: 13 další 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2017. Bulletin No 33

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud