Projekty
 Číslo  Název  Období
DC527/2016 Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR 2016-2017 
TD020381 Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR 2014-2015 
6255/11 Analýzy sociálního dialogu a flexibilních forem práce ve vybraných zemích EU 2011-2012 
6252/11 Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců 2011-2012 
HC196/10 Profilování a targeting ve službách zaměstnanosti 2010-2010 
122-2011D Odhadování vzdělanostních potřeb v regionech ČR 2010-2012 
DC3/2010 Analýza zavedení tzv. Kurzarbeitu v České republice 2010-2010 
6251/10 Transferability of Skills across Economic Sectors: Role and Importance for Employment at European Level 2010-2010 
HR183/09 Tvorba společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti ČR 2009-2009 
6253/09 Studie proveditelnosti projektu PIVO II. (Podpora individuálního vzdělávání občanů) 2009-2009 
GA402/08/0571 Sociální ekonomika - nová oblast výzkumu v České republice 2008-2010 
HR166/07 Rozbor problematiky agenturního zaměstnávání v ČR 2007-2008 
1J049/05-DP2 Podpora zaměstnávání starších osob 2005-2007 
1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání 2004-2009 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 14 z celkového počtu: 14 další 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud