Projekty
 Číslo  Název  Období
DC527/2016 Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR 2016-2017 
TD020381 Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR 2014-2015 
6255/11 Analýzy sociálního dialogu a flexibilních forem práce ve vybraných zemích EU 2011-2012 
6252/11 Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců 2011-2012 
HC196/10 Profilování a targeting ve službách zaměstnanosti 2010-2010 
122-2011D Odhadování vzdělanostních potřeb v regionech ČR 2010-2012 
DC3/2010 Analýza zavedení tzv. Kurzarbeitu v České republice 2010-2010 
6251/10 Transferability of Skills across Economic Sectors: Role and Importance for Employment at European Level 2010-2010 
HR183/09 Tvorba společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti ČR 2009-2009 
6253/09 Studie proveditelnosti projektu PIVO II. (Podpora individuálního vzdělávání občanů) 2009-2009 
GA402/08/0571 Sociální ekonomika - nová oblast výzkumu v České republice 2008-2010 
HR166/07 Rozbor problematiky agenturního zaměstnávání v ČR 2007-2008 
1J049/05-DP2 Podpora zaměstnávání starších osob 2005-2007 
1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání 2004-2009 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 14 z celkového počtu: 14 další 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud