Projekty
 Číslo  Název  Období
DC201/2013 Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů v České republice v širších souvislostech 2013-2015 
DC108/2012 Věková diskriminace (ageismus) – třetí vlna šetření 2012-2013 
DC5a/2011 Starší spotřebitelé a spotřeba ve vyšším věku 2011-2012 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 3 z celkového počtu: 3 další 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud