Projekty
 Číslo  Název  Období
DC201/2013 Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů v České republice v širších souvislostech 2013-2015 
DC108/2012 Věková diskriminace (ageismus) – třetí vlna šetření 2012-2013 
DC5a/2011 Starší spotřebitelé a spotřeba ve vyšším věku 2011-2012 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 3 z celkového počtu: 3 další 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o rodině

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11

více ...
Nová publikace VÚPSV

Profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Chůva pro dětské koutky

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud