Projekty
 Číslo  Název  Období
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0005645 Fair Way, Fair Pay ve veřejném sektoru 2019-2020 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006236 Genderové audity organizací veřejného sektoru 2017-2018 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006255 Vytvoření indikátorů a monitorovacího mechanismu pro hodnocení vývoje (pokroku) genderové rovnosti v ČR 2017-2018 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 3 z celkového počtu: 3 další 

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení

více ...
Nová publikace VÚPSV

Ekonomický přínos řízené pracovní migrace

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud