Projekty
 Číslo  Název  Období
6921/2016 Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR 2016-2016 
EIF_2013-01 Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR a začlenění ruské komunity do většinové společnosti 2014-2015 
EIF_2012-04 Monitoring kvantitativních a kvalitativních indikátorů integrace cizinců z třetích zemí v ČR s důrazem na problematiku slučování rodin a čerpání sociálních dávek 2013-2014 
EIF_2011-08 Kvantitativní a kvalitativní ukazatelé pro hodnocení integrace cizinců z třetích zemí v ČR ve světle aktuálních dat a nových poznatků 2012-2013 
DC14/2011 Oživení trhu práce v po krizovém období 2011-2011 
EIF_2010-27 Metodika hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR - 3. fáze 2011-2012 
EIF_2009-02 Monitoring hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR -2. fáze 2009-2009 
EIF_2008-23 Monitoring procesů integrace cizinců z třetích zemí do české společnosti – 1. fáze 2009-2009 
1J019/04-DP2 Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí 2004-2008 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 9 z celkového počtu: 9 další 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud