Projekty
 Číslo  Název  Období
DC528/2016 Zpráva o používání elektronické verze neschopenky ve státech EU 2016-2016 
DC525/2016 Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU 2016-2016 
TB95MPSV001 Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech 2016-2016 
DC508/2015 Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích 2015-2015 
DC501/2015 Výkladový terminologický slovník sociálního zabezpečení 2015-2015 
DC413/2014 Analýza věcného a právního vymezení statusu osoby se zdravotním postižením, statusu osoby zdravotně znevýhodněné a způsobu zvýšené ochrany těchto osob na trhu práce v systému zaměstnanosti v některých zemích EU 2014-2014 
DC406/2014 Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech 2014-2014 
DC209/2013 Procesní vztah lékařské posudkové služby a dávkových orgánů v zahraničních úpravách 2013-2013 
DC205/2013 Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech 2013-2013 
DC114/2012 Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech 2012-2012 
DC6/2011 Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech 2010-2011 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 11 z celkového počtu: 11 další 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud