Projekty
 Číslo  Název  Období
6251/10 Transferability of Skills across Economic Sectors: Role and Importance for Employment at European Level 2010-2010 
HR183/09 Tvorba společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti ČR 2009-2009 
EIF_2008-23 Monitoring procesů integrace cizinců z třetích zemí do české společnosti – 1. fáze 2009-2009 
6908/09 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2009-2009 
6253/09 Studie proveditelnosti projektu PIVO II. (Podpora individuálního vzdělávání občanů) 2009-2009 
GA402/08/0571 Sociální ekonomika - nová oblast výzkumu v České republice 2008-2010 
111-WLR Dopady „rasové směrnice“: postoje sociálních partnerů v členských zemích EU 2008-2009 
112-Eurofond Pracovní podmínky a sociální dialog 2008-2009 
GP402/07/P548 Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce 2007-2009 
HR166/07 Rozbor problematiky agenturního zaměstnávání v ČR 2007-2008 
113-EK Moving Societies towards Integration (Pohybující se společností směrem k integraci) 2007-2010 
DC20/2007 Důstojná práce v České republice 2007-2007 
2D06002 Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace 2006-2010 
1J049/05-DP2 Podpora zaměstnávání starších osob 2005-2007 
102-Eurofond Qualitative Post Test on European Working Conditions Survey 2005- 
1J004/04-DP1 Politicko-právní institucionální rámec České republiky a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské unie 2004-2008 
1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života 2004-2007 
1J019/04-DP2 Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí 2004-2008 
1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání 2004-2009 
9135/10 EIRO (European Industrial Relations Observatory); EWCO (European Working Conditions Observatory); ERM (European Restructuring Monitor) 2004-2017 
 předchozí zobrazované záznamy: 41 - 60 z celkového počtu: 74 další 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o rodině

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud