Projekty
 Číslo  Název  Období
9131/10 Social Experimentation for Active Ageing 2010-2011 
6251/10 Transferability of Skills across Economic Sectors: Role and Importance for Employment at European Level 2010-2010 
HR183/09 Tvorba společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti ČR 2009-2009 
EIF_2008-23 Monitoring procesů integrace cizinců z třetích zemí do české společnosti – 1. fáze 2009-2009 
6908/09 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2009-2009 
6253/09 Studie proveditelnosti projektu PIVO II. (Podpora individuálního vzdělávání občanů) 2009-2009 
GA402/08/0571 Sociální ekonomika - nová oblast výzkumu v České republice 2008-2010 
111-WLR Dopady „rasové směrnice“: postoje sociálních partnerů v členských zemích EU 2008-2009 
112-Eurofond Pracovní podmínky a sociální dialog 2008-2009 
GP402/07/P548 Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce 2007-2009 
HR166/07 Rozbor problematiky agenturního zaměstnávání v ČR 2007-2008 
113-EK Moving Societies towards Integration (Pohybující se společností směrem k integraci) 2007-2010 
DC20/2007 Důstojná práce v České republice 2007-2007 
2D06002 Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace 2006-2010 
1J049/05-DP2 Podpora zaměstnávání starších osob 2005-2007 
102-Eurofond Qualitative Post Test on European Working Conditions Survey 2005- 
1J004/04-DP1 Politicko-právní institucionální rámec České republiky a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské unie 2004-2008 
1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života 2004-2007 
1J019/04-DP2 Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí 2004-2008 
1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání 2004-2009 
 předchozí zobrazované záznamy: 41 - 60 z celkového počtu: 75 další 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud