Projekty
 Číslo  Název  Období
DC108/2012 Věková diskriminace (ageismus) – třetí vlna šetření 2012-2013 
DC4/2011 Role sociálního pracovníka, ošetřujícího a posudkového lékaře v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči 2011-2011 
DC13/2011 Zhodnocení role nákladů na bydlení a dávek spojených s bydlením ve vztahu k příjemcům dávek hmotné nouze 2011-2011 
DC5a/2011 Starší spotřebitelé a spotřeba ve vyšším věku 2011-2012 
HC193/10 Zhodnocení ohrožení na trhu práce a efektivních opatření v měnících se podmínkách 2010-2010 
HC206/10 Optimalizace práce poradců pro zprostředkování zaměstnání na úřadech práce v ČR 2010-2011 
DC3/2010 Distribuční dopady a ekonomické působení rodičovského příspěvku na české domácnosti 2010-2010 
6908/09 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2009-2009 
DC1/2011 Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva 2008-2011 
GP402/07/P548 Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce 2007-2009 
2D06002 Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace 2006-2010 
1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání a vzdělání 2005-2008 
HB09-03 Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti 2003-2003 
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 33 z celkového počtu: 33 další 

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud