Projekty
 Číslo  Název  Období
DC13/2011 Zhodnocení role nákladů na bydlení a dávek spojených s bydlením ve vztahu k příjemcům dávek hmotné nouze 2011-2011 
DC5a/2011 Starší spotřebitelé a spotřeba ve vyšším věku 2011-2012 
HC193/10 Zhodnocení ohrožení na trhu práce a efektivních opatření v měnících se podmínkách 2010-2010 
HC206/10 Optimalizace práce poradců pro zprostředkování zaměstnání na úřadech práce v ČR 2010-2011 
DC3/2010 Distribuční dopady a ekonomické působení rodičovského příspěvku na české domácnosti 2010-2010 
6908/09 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2009-2009 
DC1/2011 Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva 2008-2011 
GP402/07/P548 Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce 2007-2009 
2D06002 Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace 2006-2010 
1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání a vzdělání 2005-2008 
HB09-03 Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti 2003-2003 
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 31 z celkového počtu: 31 další 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud