Projekty
 Číslo  Název  Období
GA402/08/0571 Sociální ekonomika - nová oblast výzkumu v České republice 2008-2010 
HR166/07 Rozbor problematiky agenturního zaměstnávání v ČR 2007-2008 
DC20/2007 Důstojná práce v České republice 2007-2007 
1J049/05-DP2 Podpora zaměstnávání starších osob 2005-2007 
1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání 2004-2009 
HB01-03 Vývoj instucionálního rámce fungování české ekonomiky v kontextu společenských proměn a přípravy ČR na vstup do EU 2003-2003 
HS95/02 Analýza forem zaměstnávání a organizace pracovní doby pro potřeby politiky zaměstnanosti 2002-2003 
HS77/01 Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů 2001-2002 
110-MVCR Cizinci na trhu práce a jejich integrace 2001-2001 
RV50/99 Úloha služeb zaměstnanosti při uplatňování státní politiky zaměstnanosti, uplatňování politiky zaměstnanosti v souladu s potřebami trhu práce 1999-2000 
RV34 Ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob se zdravotním postižením a návrh opatření na zvýšení jejich zaměstnanosti 1997-1997 
RV23 Zaměstnávaní cizinců 1996-1996 
DC5/2011 Vývoj pracovních migrací v České republice 1993-2011 
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 33 z celkového počtu: 33 další 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud