Publikace VÚPSV, v. v. i.
2012
Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 28 HORÁKOVÁ, Milada
International Labour Migration in the Czech Republic. Bulletin No. 28 HORÁKOVÁ, Milada
Srovnání efektů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice v období růstu (2007) a během první fáze krize (2009) HORA, Ondřej - SIROVÁTKA, Tomáš
Integrace dětí cizinců z třetích zemí na základě mezinárodního šetření OECD PISA a řízených rozhovorů s pedagogy základních škol VAVREČKOVÁ, Jana - DOBIÁŠOVÁ, Karolína
Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí SCHEBELLE, Danica - HORÁKOVÁ, Milada
2011
Indicators of the integration of third-country nationals into Czech society in the context of the requirements of European institutions VAVREČKOVÁ, Jana - BAŠTÝŘ, Ivo
Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 26 HORÁKOVÁ, Milada
Lokální strategie integrace cizinců v ČR II RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2010. Bulletin No 26. HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna - ŠLAPÁK, Milan - KOZELSKÝ, Tomáš
Mezinárodní pracovní migrace v České republice v době pokračující hospodářské recese v roce 2010 HORÁKOVÁ, Milada
Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 27. HORÁKOVÁ, Milada
International labour migration in the Czech Republic. Bulletin No. 27 HORÁKOVÁ, Milada
Hledání příkladů dobré praxe: programy financované z Evropského sociálního fondu v České republice zaměřené na zlepšení přístupu znevýhodněných skupin na trh práce ŠIMÍKOVÁ, Ivana
International Labour Migration in the Czech Republic. Bulletin No. 26 HORÁKOVÁ, Milada
2010
Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 24. HORÁKOVÁ, Milada
Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva. NEKOLOVÁ, Markéta
Průběh a efekty implementace vybraných pracovněprávních směrnic EU v ČR. NEKOLOVÁ, Markéta
Hodnocení přínosu projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů k aktivní politice zaměstnanosti v ČR. HORÁKOVÁ, Markéta - HORA, Ondřej - VYHLÍDAL, Jiří
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2009. Bulletin No 25. HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna - HOLUB, Martin - KOZELSKÝ, Tomáš
Vybrané aspekty života cizinců v České republice. TRBOLA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - (EDS.)
 předchozí zobrazované záznamy: 41 - 60 z celkového počtu: 274 další 

Všechny publikace VÚPSV si můžete zapůjčit, popř. objednat k zakoupení za cenu xerokopie v knihovně VÚPSV. Od r. 2000 jsou všechny studie VÚPSV zveřejněny ve fulltextu (formátu pdf) na naší webové stránce. Starší materiály lze vyhledat v katalogu knihovny.

Vážení klienti,
prosíme, abyste v případě, že citujete z publikací VÚPSV ve svých pracích, sdělili laskavě tuto skutečnost Mgr. Marii Kořánové: marie.koranova@vupsv.cz. Uveďte prosím konkrétní citované publikace a údaje o materiálu, ve kterém budete citovat (název, autor, vydavatel, rok, vydání)

 


 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud