Publikace VÚPSV, v. v. i.
2006
Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. KUCHAŘOVÁ, Věra - ETTLEROVÁ, Sylva - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila
Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny. NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila
Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. KUCHAŘOVÁ, Věra - SVOBODOVÁ, Kamila
Postoje a zkušenosti s harmonizací rodiny a zaměstnání rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku. ETTLEROVÁ, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra - MATĚJKOVÁ, Barbora - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
2005
Harmonizace rodiny a zaměstnání. Rodiny s otci na rodičovské dovolené. NEŠPOROVÁ, Olga
Mikrosociální a individuální souvislosti rodičovství. Část 1. ŠŤASTNÁ, Anna
2004
Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II. MATĚJKOVÁ, Barbora - PALONCYOVÁ, Jana
Domácnosti a rodiny podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů. PALONCYOVÁ, Jana
Rovnováha mezi rodinným životem a pracovní kariérou v kontextu ženské zaměstnanosti. Mezinárodní srovnávací studie. VALENTOVÁ, Marie
Mezigenerační solidarita. Výzkumná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu äHodnota dětí a mezigenerační solidaritaô. MOŽNÝ, Ivo - A KOL.
Rodinné chování a bytová situace mladé generace - souvislosti s partnerským, sňatkovým a natalitním chováním. ETTLEROVÁ, Sylva - MATĚJKOVÁ, Barbora
2003
Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I. MATĚJKOVÁ, Barbora - PALONCYOVÁ, Jana
Mezigenerační solidarita. Předběžná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu Hodnota dětí a mezigenerační solidarita. MOŽNÝ, Ivo - PŘIDALOVÁ, Marie - BÁNOVCOVÁ, Lenka
2002
Opatření sociální politiky k problémovým typům rodin. KUCHAŘOVÁ, Věra - BROULÍKOVÁ, Jana
Změny české rodiny: mladá generace a demografický vývoj. PALONCYOVÁ, Jana
Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření. KUCHAŘOVÁ, Věra
Představy rodinných příslušníků o zabezpečení péče nesoběstačným rodičům. VESELÁ, Jitka
Rodinné chování mladé generace. Závěrečná zpráva z Biografického výzkumu mladé generace 2002. PALONCYOVÁ, Jana
Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny BUBLEOVÁ, Věduna - KOVAŘÍK, Jiří - PAZLAROVÁ, Hana - JANÍČKOVÁ, Renata
Komplexní analýzy sociálně ekonomických podmínek života ve stáří. KUCHAŘOVÁ, Věra
 předchozí zobrazované záznamy: 41 - 60 z celkového počtu: 63 další 

Všechny publikace VÚPSV si můžete zapůjčit, popř. objednat k zakoupení za cenu xerokopie v knihovně VÚPSV. Od r. 2000 jsou všechny studie VÚPSV zveřejněny ve fulltextu (formátu pdf) na naší webové stránce. Starší materiály lze vyhledat v katalogu knihovny.

Vážení klienti,
prosíme, abyste v případě, že citujete z publikací VÚPSV ve svých pracích, sdělili laskavě tuto skutečnost Mgr. Marii Kořánové: marie.koranova@vupsv.cz. Uveďte prosím konkrétní citované publikace a údaje o materiálu, ve kterém budete citovat (název, autor, vydavatel, rok, vydání)

 


 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud