Publikace VÚPSV, v. v. i.
2004
Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II. MATĚJKOVÁ, Barbora - PALONCYOVÁ, Jana
Domácnosti a rodiny podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů. PALONCYOVÁ, Jana
Rovnováha mezi rodinným životem a pracovní kariérou v kontextu ženské zaměstnanosti. Mezinárodní srovnávací studie. VALENTOVÁ, Marie
Mezigenerační solidarita. Výzkumná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu äHodnota dětí a mezigenerační solidaritaô. MOŽNÝ, Ivo - A KOL.
Rodinné chování a bytová situace mladé generace - souvislosti s partnerským, sňatkovým a natalitním chováním. ETTLEROVÁ, Sylva - MATĚJKOVÁ, Barbora
2003
Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I. MATĚJKOVÁ, Barbora - PALONCYOVÁ, Jana
Mezigenerační solidarita. Předběžná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu Hodnota dětí a mezigenerační solidarita. MOŽNÝ, Ivo - PŘIDALOVÁ, Marie - BÁNOVCOVÁ, Lenka
2002
Opatření sociální politiky k problémovým typům rodin. KUCHAŘOVÁ, Věra - BROULÍKOVÁ, Jana
Změny české rodiny: mladá generace a demografický vývoj. PALONCYOVÁ, Jana
Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření. KUCHAŘOVÁ, Věra
Představy rodinných příslušníků o zabezpečení péče nesoběstačným rodičům. VESELÁ, Jitka
Rodinné chování mladé generace. Závěrečná zpráva z Biografického výzkumu mladé generace 2002. PALONCYOVÁ, Jana
Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny BUBLEOVÁ, Věduna - KOVAŘÍK, Jiří - PAZLAROVÁ, Hana - JANÍČKOVÁ, Renata
Komplexní analýzy sociálně ekonomických podmínek života ve stáří. KUCHAŘOVÁ, Věra
1999
Předpoklady sňatkového a rodinného chování mladé generace. KUCHAŘOVÁ, Věra - NEDOMOVÁ, Alena - ZAMYKALOVÁ, Lenka
1997
Formy rodinného života mladé generace. KUCHAŘOVÁ, Věra - PETROVÁ, Iva - TUČEK, Milan
Formy rodinného života mladé generace. KUCHAŘOVÁ, Věra - LHOTSKÁ, Věra - PETROVÁ, Iva - DLOUHÝ, Jiří - TUČEK, Milan
 předchozí zobrazované záznamy: 41 - 57 z celkového počtu: 57 další 

Všechny publikace VÚPSV si můžete zapůjčit, popř. objednat k zakoupení za cenu xerokopie v knihovně VÚPSV. Od r. 2000 jsou všechny studie VÚPSV zveřejněny ve fulltextu (formátu pdf) na naší webové stránce. Starší materiály lze vyhledat v katalogu knihovny.

Vážení klienti,
prosíme, abyste v případě, že citujete z publikací VÚPSV ve svých pracích, sdělili laskavě tuto skutečnost Mgr. Marii Kořánové: marie.koranova@vupsv.cz. Uveďte prosím konkrétní citované publikace a údaje o materiálu, ve kterém budete citovat (název, autor, vydavatel, rok, vydání)

 


 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o rodině

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud