Publikace VÚPSV, v. v. i.
2013
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Velké Británii KOŘÁNOVÁ, Marie
Příspěvek na péči JEŘÁBKOVÁ, Věra - PRŮŠA, Ladislav
2012
Optimalizace sociálních služeb PRŮŠA, Ladislav - VÍŠEK, Petr
Koordinovaná rehabilitace BRUTHANSOVÁ, Daniela - JEŘÁBKOVÁ, Věra
Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy BRUTHANSOVÁ, Daniela - JEŘÁBKOVÁ, Věra
2011
Řízení organizací sociálních služeb - vybrané problémy MOLEK, Jan
Zaměstnanecká schémata penzijního pojištění ve vybraných státech EU, Švýcarsku a USA MUSILOVÁ, Zdeňka - ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2010. Bulletin No 26. HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna - ŠLAPÁK, Milan - KOZELSKÝ, Tomáš
Cíle, priority a opatření v plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje BAREŠ, Pavel
Model efektivního financování a poskytování dlouhodobé péče PRŮŠA, Ladislav
Rozdílné pohledy sociálních pracovníků a posudkových lékařů na roli sociálního pracovníka v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
2010
The assessment of the pension base calculation. HOLUB, Martin
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2009. Bulletin No 25. HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna - HOLUB, Martin - KOZELSKÝ, Tomáš
Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. PRŮŠA, Ladislav - A KOL.
Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003- 2008. BRUTHANSOVÁ, Daniela - JEŘÁBKOVÁ, Věra
Vývoj invalidity v letech 2003- 2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí. BRUTHANSOVÁ, Daniela - JEŘÁBKOVÁ, Věra
Možnost převodu (přenechání) částí získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo jiné fyzické osobě, případně možnost získávání společných důchodových nároků HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Teoretické možnosti podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění. HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan - ŠŤASTNÁ, Anna - HÖHNE, Sylva - KREBS, Vojtěch
Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. ŠLAPÁK, Milan - SOUKUP, Tomáš - VIDOVIĆOVÁ, Lucie - HOLUB, Martin
Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. BARVÍKOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
 předchozí zobrazované záznamy: 41 - 60 z celkového počtu: 158 další 

Všechny publikace VÚPSV si můžete zapůjčit, popř. objednat k zakoupení za cenu xerokopie v knihovně VÚPSV. Od r. 2000 jsou všechny studie VÚPSV zveřejněny ve fulltextu (formátu pdf) na naší webové stránce. Starší materiály lze vyhledat v katalogu knihovny.

Vážení klienti,
prosíme, abyste v případě, že citujete z publikací VÚPSV ve svých pracích, sdělili laskavě tuto skutečnost Mgr. Marii Kořánové: marie.koranova@vupsv.cz. Uveďte prosím konkrétní citované publikace a údaje o materiálu, ve kterém budete citovat (název, autor, vydavatel, rok, vydání)

 


 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud