Publikace VÚPSV, v. v. i.
2008
Sociální exkluze na lokální úrovni. MAREŠ, Petr - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů). JAHODA, Robert - KOFROŇ, Pavel - ŠIMÍKOVÁ, Ivana
2007
Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie. Bulletin No 1. KOZELSKÝ, Tomáš
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2006. Bulletin No 22. KUX, Jaroslav - ETTLEROVÁ, Sylva - BAŠTÝŘ, Ivo - ŠŤASTNÁ, Anna
Struktura rozdílů ve výdělcích mužů a žen v managementu. STUPNYTSKYY, Oleksandr
Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 až 2005 (analýza dostupných dat). JAHODA, Robert - KOFROŇ, Pavel
Výdělky žen a mužů v podnikatelské a nepodnikatelské sféře KOZELSKÝ, Tomáš - PRUŠVIC, David
Porovnání úrovně, vývoje a postavení minimálních mezd a minimálních nákladů práce ve státech Evropské unie. Analýza statistických údajů. BAŠTÝŘ, Ivo
Terénní šetření o sociálním a ekonomickém postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR 2006. BAŠTÝŘ, Ivo - BRACHTL, Miloš - VLACH, Jan
2006
Efektivnost sociálních transferů při eliminaci chudoby v České republice. TRBOLA, Robert - SIROVÁTKA, Tomáš
Jednotkové náklady práce - analýza vývoje a úrovně. VLACH, Jan - PRUŠVIC, David
I. Rovnost mužů a žen v dokumentech EU a ČR. II. Podpora vyvážené účasti žen a mužů v rozhodovacích procesech. III. Odměňování manažerů. Dílčí studie. SUCHOMELOVÁ, Mirjam - FISCHLOVÁ, Drahomíra
Faktory sociálního vyloučení. MAREŠ, Petr
Monitoring nákladů práce. KOZELSKÝ, Tomáš - VLACH, Jan - PRUŠVIC, David
The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Ethnic Minorities. Final Report. Czech Republic. HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel
Analýza úprav daňového a dávkového systému z hlediska jejich adresnosti a pobídkovosti. JAHODA, Robert
Komparace zatížení pracovních příjmů reprezentativních typů domácností zaměstnanců v České a Slovenské republice osobní důchodovou daní a příspěvky na sociální zabezpečení. PRUŠVIC, David - PŘIBYL, Jiří
Šetření výdělků starších zaměstnanců. VLACH, Jan
Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU. BAŠTÝŘ, Ivo
Mainstreaming Social Inclusion. National Report for the Czech Republic. RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert
 předchozí zobrazované záznamy: 41 - 60 z celkového počtu: 112 další 

Všechny publikace VÚPSV si můžete zapůjčit, popř. objednat k zakoupení za cenu xerokopie v knihovně VÚPSV. Od r. 2000 jsou všechny studie VÚPSV zveřejněny ve fulltextu (formátu pdf) na naší webové stránce. Starší materiály lze vyhledat v katalogu knihovny.

Vážení klienti,
prosíme, abyste v případě, že citujete z publikací VÚPSV ve svých pracích, sdělili laskavě tuto skutečnost Mgr. Marii Kořánové: marie.koranova@vupsv.cz. Uveďte prosím konkrétní citované publikace a údaje o materiálu, ve kterém budete citovat (název, autor, vydavatel, rok, vydání)

 


 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o rodině

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud