Mapa stránek

Horní menu
Trh práce
Rodina
Sociální ochrana
Příjmy a mzdy
Hlavní menu
O nás
Organizační struktura VÚPSV, v. v. i.
Pracovníci
Rady VÚPSV, v. v. i.
Základní dokumenty
Projekty
Certifikované metodiky
Návrh informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí
Indikátory strategie potlačování chudoby a soc. vyloučení v ČR
Seznam smluv uzavřených VÚPSV, v. v. i.
Nepotřebný majetek
GDPR
Vydavatelská činnost
Publikace VÚPSV, v. v. i.
Bulletiny
Knihovnicko-informační služby
Charakteristika a činnost
On-line katalog knihovny
Evidence publikační činnosti pracovníků
Rešerše, analýzy, informace
Knihovna
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů ČR
FÓRUM sociální politiky
Odkazy
Domácí instituce
Zahraniční instituce
Evropská národní ministerstva a instituce pro sociální oblast
Další projekty
Prognóza trhu práce
Audit podnikového klimatu
Migrující osoby v ČR
Nové formy denní péče o děti v ČR
Popis projektu
I. Francie
1. Individuální péče
1.1. Rodičovská péče
1.2. Nerodičovská péče
2. Kolektivní péče pro děti do 3 let
2.1. Jesle
2.2. Rodinné jesle
2.3. Rodičovské jesle
2.4. Dětské koutky
2.5. Dětské zahrady
2.6. Mikrojesle
2.7. Mateřské školy
II. Česká republika
1. Rodičovská péče
2 a) Jesle
2 b) Mateřské školy
2 c) Vázaná živnost „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“
2 d) Volná živnost - obor činnosti č. 72 :
2 e) Volná živnost – obor činnosti č. 79:
2 f) Služby péče o děti na základě obecných právních předpisů
2 g) Dětská skupina
Tabulka 1
Seminář Formy denní péče o děti do 6 let v ČR a Francii
Shrnutí semináře
Program semináře a příspěvky
Výzkumné zprávy
Česko-francouzská konference
Prezentace – anotace
Metodiky
Informační letáky
Životní situace mladých mužů cizinců
Popis projektu
Poznatky získané za Českou republiku a jejich vyhodnocení
Výstupy s využitím údajů získaných ve všech sedmi zemích
Posters from Final Conference
Národní výstupy dalších partnerů projektu, související odkazy
Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen
Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání
Inovujeme s telekomunikačními daty!
KOMPAS
Pravá strana
Aktuality
Spodní menu
Hlavní stránka
Historie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.
Sociální ústav Československé republiky
Mapa stránek

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud