Nová publikace VÚPSV

26.5.2020

Nečasová, Mirka – Dohnalová, Zdeňka – Trbola, Robert Výzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce /Research of the ethical dilemmas, values and principles of social work Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 123 s., lit., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-366-1 (print); 978-80-7416-367-8 (pdf) Jedním ze základních aspektů výkonu sociální práce jsou etické hodnoty […]

Číst zprávu

Nový Policy Brief

25.5.2020

Zhodnocení podpory rodin s dětmi uskutečňované prostřednictvím daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě Sylva Höhne ─ Jana Godarová ─ Robert Jahoda ─ Věra Kuchařová ─ Petr Víšek  

Číst zprávu

Vybrané projekty