Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Ředitel/ka Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

10.8.2020

Rada VÚPSV, v. v. i., ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, podle ustanovení § 18 odst. 2, písm. h) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitel/ka Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. https://www.vupsv.cz/o-nas/kariera-vyberova-rizeni/reditel-ka/

Číst zprávu

Nová publikace VÚPSV

16.7.2020

Kotrusová, Miriam – Kubát, Jan – Marešová, Helena – Schebelle, Danica – Táborská, Marie Role poskytovatelů sociálních služeb pro (dlouhodobě nezaměstnané) osoby bez domova v procesu hledání a udržení si zaměstnání a jejich spolupráce s ÚP ČR / The role of social service providers for (long-term unemployed) homeless people in the process of finding and […]

Číst zprávu

Zpráva o rodině 2020 se setkala s ohlasem u odborníků pracujících s rodinami: poznatky výzkumníků odpovídají potřebám rodičovských párů

13.7.2020

Nedávno zpracovaná Zpráva o rodině 2020 (aktuálně dostupná na webu MPSV; jako publikace VÚPSV, v. v. i., se připravuje) byla zmíněna v prezentaci PhDr. Ing. Marie Oujezdské, místopředsedkyně Rodinného svazu ČR, z. s., na 16. schůzi Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, konané 25. června 2020 v Poslanecké  sněmovně. Ve svém vystoupení věnovaném […]

Číst zprávu

Vybrané projekty