Mainstreaming sociálního začleňování v České republice: výzva české veřejné politice

Miroslava Rákoczyová

Proces sociálního začleňování se v průběhu posledních let stal pevnou součástí evropské sociální agendy, která doplňuje iniciativy Lisabonské strategie v oblasti hospodářství a zaměstnanosti. Jeho cílem je přispět výrazným způsobem k redukci chudoby a sociálního vyloučení, posílit sociální kohezi a tím zajistit, aby se zvyšování zaměstnanosti a hospodářský růst promítaly také do sociálního rozvoje členských zemí. Úsilí o prosazení mainstreamingu je součástí evropské strategie sociálního začleňování od samého počátku jejího vývoje.

Rákoczyová, Miroslava, Mainstreaming sociálního začleňování v České republice_výzva české veřejné politice. FSP,_č. 2, 2007
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .