Extrapolace trendů pohybů výdělků

10.6.2013
Predikce výdělků ve vybraných odvětvích nevýrobní sféry Ondřej Šimpach, Jitka Langhamrová Průměrný hrubý měsíční výdělek je v národním hospodářství pozorně […]

FÓRUM sociální politiky – 3/2013

10.6.2013
FÓRUM sociální politiky odborný recenzovaný časopis 3/2013 Vážení čtenáři, i když se jarní údaje o vývoji hospodářství a nezaměstnanosti střídavě […]