Z výsledků výzkumu v roce 2013

9.4.2014
Vědecko-výzkumná činnost VÚPSV, v. v. i., v roce 2013 navazovala na předchozí výzkumné aktivity instituce a probíhala v rámci projektů […]

FÓRUM sociální politiky – 2/2014

9.4.2014
FÓRUM sociální politiky odborný recenzovaný časopis 2/2014 Vážení čtenáři, poslední informace o vývoji ekonomiky v ČR byly příznivé, avšak míra […]