New publication of the RILSA

28.3.2018 Jan Vlach et al. Remuneration systems of civilian state employees in selected EU countries with regard to motivation and performance components of a salary Prague: RILSA, 2017. 181 pp. – ISBN 978-80-7416-316-6 Salary systems of public administration employees, respectively services are subject to ongoing discussions in individual EU countries. Their goal is to find tools […]

Nová publikace VÚPSV

28.3.2018 Jan Vlach a kol. Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu Praha, VÚPSV, v. v. i., 2017. 181 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-316-6