Nová publikace VÚPSV

28.3.2018 Jan Vlach a kol. Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu Praha, VÚPSV, v. v. i., 2017. 181 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-316-6