Nová publikace VÚPSV

Höhne, Sylva – Nešporová, Olga – Svobodová, Kamila
Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti
Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 94 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-315-9

Monografie popisuje dopady úmrtí do socioekonomické situace různých typů domác¬ností. Předně byly zjišťovány náklady bezprostředně související s úmrtím blízkého, to znamená výdaje, které pozůstalým vznikají v návaznosti na vypravení pohřbu, a vydání spojená s dědickým řízením a vypořádáním pozůstalosti. Celkové náklady se pohybují v řádech desetitisíců Kč. Liší se přitom v závislosti na hodnotě pozůstalosti a složitosti pozůstalostního řízení, na způsobu pohřbení a také regionálně. Samostatnou část studie představuje modelové srovnání dopadů úmrtí člena rodiny na příjmovou situaci této rodiny. Konkrétně byla sledována změna příjmové situace v případě úmrtí starobního důchodce ze seniorského páru, hlavního živitele v úplných rodinách s dětmi, jednoho z bezdětných partnerů v produktivním věku a dítěte vychovávaného samoži¬vitelem. V prvních čtyřech měsících po úmrtí osoby, než se vyřídí žádosti o pozůstalostní důchody a další sociální dávky a také než proběhne dědické řízení, lze očekávat okamžitý propad příjmů domácnosti. Nemají-li pozůstalí vlastní finanční rezervy, dostávají se do finančně velmi složité situace.

Kategorie Aktuality CZ.