Nová publikace VÚPSV

30.5.2018 Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Paloncyová, Jana – Svobodová, Kamila Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 164 s., lit., obr., tab., příl. Monografie shrnuje hlavní zjištění z průzkumu veřejného mínění na vybudování […]

Nová publikace VÚPSV

30.5.2018 Barvíková, Jana – Paloncyová, Jana Tagesmutter/Tagesvater v Německu Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 137 s., lit., tab., příl. Text shrnuje informace o podmínkách činnosti Tagesmutter/Tagesvater v Německu. Pozornost je věnována těmto oblastem: legislativa; povolení k výkonu činnosti; kvalifikační a další vzdělávání; pracovně-právní vztahy; věk a počet dětí v péči; hygienické/stavební podmínky; kontrola; způsob stravování […]