New publication of the RILSA

27.6.2018 Mertl, Jiří – Bareš, Pavel Employing person during and after imprisonment and employers‘ approach to these persons Praha: RILSA, 2018. 42 pp. – ISBN 978-80-7416-323-4 This study presents results of the research carried out in the project „Impacts of digitization of work on employment, collective bargaining and social security of employees“. However, given the specific focus, […]

Nová publikace VÚPSV

27.6.2018 Mertl, Jiří – Bareš, Pavel Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 42 s., lit. – ISBN 978-80-7416-323-4 Monografie seznamuje s výsledky výzkumu realizované v projektu „Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců“. Vzhledem ke specifickému […]

New publication of the RILSA

13.6.2018 Kuchařová, Věra – Barvíková, Jana – Janurová, Kristýna – Höhne, Sylva – Paloncyová, Jana – Svobodová, Kamila Families in the middle stage of the family cycle Praha: RILSA, 2018. 144 pp. – ISBN 978-80-7416-314-2 The publication is dedicated to families in the middle stage of the family cycle, i.e. families with school-age and adolescent children. […]

Nová publikace VÚPSV

13.6.2018 Kuchařová, Věra – Barvíková, Jana – Janurová, Kristýna – Höhne, Sylva – Paloncyová, Jana – Svobodová, Kamila Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu  Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 144 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-314-2 Monografie byla finančně podpořena z institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace a vychází z projektů Rodiny ve střední fázi […]