New publication of the RILSA

27.6.2018 Mertl, Jiří – Bareš, Pavel Employing person during and after imprisonment and employers‘ approach to these persons Prague: RILSA, 2018. 42 pp. – ISBN 978-80-7416-323-4 This study presents results of the research carried out in the project „Impacts of digitization of work on employment, collective bargaining and social security of employees“. However, given the specific […]

Nová publikace VÚPSV

27.6.2018 Mertl, Jiří – Bareš, Pavel Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 42 s., lit. – ISBN 978-80-7416-323-4 Monografie seznamuje s výsledky výzkumu realizované v projektu „Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců“. Vzhledem ke specifickému […]

New publication of the RILSA

13.6.2018 Kuchařová, Věra – Barvíková, Jana – Janurová, Kristýna – Höhne, Sylva – Paloncyová, Jana – Svobodová, Kamila Families in the middle stage of the family cycle Prague: RILSA, 2018. 144 pp. – ISBN 978-80-7416-314-2 The publication is dedicated to families in the middle stage of the family cycle, i.e. families with school-age and adolescent children. […]

Nová publikace VÚPSV

13.6.2018 Kuchařová, Věra – Barvíková, Jana – Janurová, Kristýna – Höhne, Sylva – Paloncyová, Jana – Svobodová, Kamila Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu  Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 144 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-314-2 Monografie byla finančně podpořena z institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace a vychází z projektů Rodiny ve střední fázi […]