New publication of the RILSA

25.7.2018 Höhne, Sylva – Šťastná, Anna Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 – 2017. Bulletin No 33 Prague: RILSA, 2018. 66 pp. – – ISBN 978-80-7416-325-8 This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly since 1990. It gives a summary overview […]

Nová publikace VÚPSV

25.7.2018 Höhne, Sylva – Šťastná, Anna Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2017. Bulletin No 33  Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 66 s., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-325-8 Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, […]