New publication of the RILSA

17.10.2018 Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Paloncyová, Jana – Svobodová, Kamila Microcreche: the new preschool service in the public opinion poll Prague: RILSA, 2018. 137 pp. – ISBN 978-80-7416-326-5 The publication presents the main results of a sample survey that focused on the opinions of lay and professional public on the new preschool childcare service, […]

Nová publikace VÚPSV

17.10.2018 Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Paloncyová, Jana – Svobodová, Kamila Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 137 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-326-5 Předkládaná publikace přináší hlavní výsledky průzkumu veřejného mínění, který se zaměřil na názory laické i odborné veřejnosti na novou službu předškolní péče […]

New publication of the RILSA

3.10.2018 Bareš, Pavel Family situation in the work of institutions dealing with penitentiary and post-penitentiary care Prague: RILSA, 2018. 116 pp. – ISBN 978-80-7416-324-1 The study presents the analysis of the results of a research survey conducted with respect to determining the views of the staff of institutions which provide penitentiary and post-penitentiary care in the […]

Nová publikace VÚPSV

3.10.2018 Bareš, Pavel Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 116 s., obr., příl. – ISBN 978-80-7416-324-1 Studie představuje výsledky výzkumného šetření, jehož cílem bylo zmapovat možnosti poskytování pomoci a podpory osobám ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „VTOS“) a po VTOS při řešení problémů souvisejících […]