New publication of the RILSA

28.11.2018 Beran, Vlastimil – Godarová, Jana Report on housekeeping of seniors´ households 2010-2015 Prague: RILSA, 2018. 49 pp. – ISBN 978-80-7416-319-7 The report introduces readers the results of the research aimed at mapping the financial situation of seniors in the Czech Republic in 2010-2015. In 2015, 10 529 752 inhabitants lived in the Czech Republic. Of […]

Nová publikace VÚPSV

28.11.2018 Beran, Vlastimil – Godarová, Jana Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015  Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 49 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-319-7 Zpráva seznamuje čtenáře s výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zmapovat finanční situaci seniorů v České republice v letech 2010-2015. V roce 2015 žilo v České republice 10 529 752 […]