New publication of the RILSA

16.1.2019 Hora, Ondřej – Suchanec, Miroslav – Horáková, Markéta – Rákoczyová, Miroslava – Sirovátka, Tomáš Assessment of the short-term and medium-term impacts of selected ALM programs implemented in 2014 with an emphasis on the situation of the long-term unemployed Prague: RILSA, 2018. 151 pp. – ISBN 978-80-7416-336-4 In this study, we assessed chosen measures of active […]

Nová publikace VÚPSV

16.1.2019 Hora, Ondřej – Suchanec, Miroslav – Horáková, Markéta – Rákoczyová, Miroslava – Sirovátka, Tomáš Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných Praha: VÚPSV, v. v. i. – výzkumné centrum Brno, 2018. 151 s., lit., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-336-4 Monografie je součástí projektu […]

New publication of the RILSA

9.1.2019 Havlíková, Jana et al.. Professionalization of social work in public administration and social services: the role of the entrance education and the further education Prague: RILSA, 2018. 126 pp. – ISBN 978-80-7416-328-9 The study provides an analysis of the views of the direct managers of social workers employed in the social services sector, municipal offices […]

Nová publikace VÚPSV

9.1.2019 Havlíková, Jana a kol. Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 126 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-328-9 Studie analyzuje pohled přímých nadřízených sociálních pracovníků působících v sociálních službách, na obecních úřadech (mimo agendu SPOD) a na Úřadě […]

New publication of the RILSA

2.1.2019 Hubíková, Olga Case management focused on the life situation of long-term care in social work at municipal authorities Prague: RILSA, 2018. 101 pp. – ISBN 978-80-7416-334-0 The aim of this study is to explore, on the basis of extensive qualitative and quantitative data sets, the possibilities and limits of case management (CM) implementation in municipality […]

Nová publikace VÚPSV

2.1.2019 Hubíková, Olga Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech  Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 101 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-334-0 Předmětem předkládané studie je na základě rozsáhlého souboru kvalitativních a kvantitativních dat zmapovat možnosti a limity uplatňování case managementu (CM) v sociální práci na obecních […]