New publication of the RILSA

6.2.2019 Havlíková, Jana Social work in primary schools and in educational counselling facilities: the analysis of the current situation in the Czech Republic Prague: RILSA – Research Centre in Brno, 2018. 107 pp., ISBN 978-80-7416-332-6 In the Czech Republic, similar to Slovakia, school social work has been rather on the edge of the attention of academics […]

Nová publikace VÚPSV

6.2.2019 Havlíková, Jana Sociální práce na základních školách a ve školských poradenských zařízeních: analýza současného stavu v České republice / Social work in primary schools and in educational counselling facilities: the analysis of the current situation in the Czech Republic Praha: VÚPSV, v. v. i. – výzkumné centrum Brno, 2018. 107 s., lit., obr., tab., příl. – […]

New forms of employment in the Czech Republic

6.2.2019 Kyzlinková, Renata – Pojer, Petr – Veverková , Soňa New forms of employment in the Czech Republic Prague: RILSA, 2018. 102 pp. – ISBN 978-80-7416-335-7 The study was compiled as part of the international VP 2017/004/0083 The Adaptation of Industrial Relations to new Forms of Work project supported by the European Union. The study describes […]