New publication of the RILSA

6.2.2019
Havlíková, Jana Social work in primary schools and in educational counselling facilities: the analysis of the current situation in the […]

Nová publikace VÚPSV

6.2.2019
Havlíková, Jana Sociální práce na základních školách a ve školských poradenských zařízeních: analýza současného stavu v České republice / Social work […]