New publication of the RILSA

29.3.2019 Schebelle Danica – Kubát, Jan – Bareš, Pavel Prague: RILSA, 2018. 109 pp., ISBN 978-80-7416-322-7 The main objective of the monograph processed within the project funded by the Ministry of the Interior of the Czech Republic was to map out the specifics of the process of integration of minors of Third Country Nationals (TCNs) in […]

Nová publikace VÚPSV

29.3.2019 Schebelle Danica – Kubát, Jan – Bareš, Pavel Specifika integrace nezletilých dětí cizinců žijících na území České republiky Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 109 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-322-7 Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného z prostředků Ministerstva vnitra České republiky bylo mapování specifik procesu integrace nezletilých dětí cizinců z […]

Hledáme respondenty pro hloubkové rozhovory – samoživitelky a samoživitelé

29.3.2019 Žijete se svými dětmi sama nebo sám? Anebo znáte někoho takového ve svém okolí? Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. hledá respondentky a respondenty pro výzkumné rozhovory v rámci projektu RODINY S DĚTMI.   O co se jedná? V rozhovorech se zajímáme, jak se žije v rodinách samoživitelek a samoživitelů. Jaké to je starat se o děti a […]

Rozdíly v odměňování mužů a žen jsou jednou z příčin nízkých důchodů žen

12.3.2019 K tomuto uvedenému závěru dospěla analýza MPSV, která byla předložena Komisi pro spravedlivé důchody. Podle analýzy důchodový systém ženy do určité míry zvýhodňuje tím, že mohou odcházet do důchodu dříve než muži v závislosti na počtu dětí. „Kdyby se ženy chovaly racionálně a pracovaly stejně dlouho jako muži, měly by zvýhodněný nárok na důchod za přesluhování, a […]

Zajímavá publikace zaměřená na sociální služby

11.3.2019 V rámci projektu „Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu“, vyšla nová studie „Vznik center pro rodinné pečující z hlediska efektivnosti“. Autorem je doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. řešitel projektu za VÚPSV, v. v. i., který je jedním z partnerů projektu. Publikace se zaměřuje na ekonomické a institucionální předpoklady vzniku center […]

Webinář „Nové formy zaměstnávání“

6.3.2019 27. února 2019 se konal webinář zaměřený na nové formy zaměstnávání, jako je mobilní práce, sdílení pracovního místa, příležitostná práce aj. Přes aplikaci zoom.us jsme se spojili s Matthiasem Schafferem z Konrad-Adenauer-Stiftung, abychom probrali a porovnali situaci ohledně tzv. nových forem zaměstnávání v České republice a v Německu. Webináře se kromě řešitelského týmu projektu „The […]

Nové formy zaměstnávání v České republice

5.3.2019 Kyzlinková, Renata – Pojer, Petr – Veverková , Soňa Nové formy zaměstnávání v České republice Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 73 s. – ISBN 978-80-7416-337-1 Tato studie vznikla v rámci mezinárodního projektu VP 2017/004/0083 The adaptation of industrial relations towards new forms of work podpořeného Evropskou komisí. Studie popisuje vývoj na českém trhu práce […]