FÓRUM sociální politiky – 2/2019

12.4.2019
FÓRUM sociální politiky odborný recenzovaný časopis 2/2019 Milé čtenářky, milí čtenáři, přinášíme Vám nové, jarní číslo našeho časopisu. Příroda se […]

Nová publikace o službách dlouhodobé péče

9.4.2019
VÚPSV ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky vydal studii „Současná struktura služeb dlouhodobé péče a prognóza potřebnosti sociálních […]

Sčítání osob bez domova

5.4.2019
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. připravuje pro MPSV ČR v rámci projektu „Výzkum bezdomovecké populace v ČR […]