Ohlasy na publikaci „Trh práce po krizi“

19.7.2019 Ohlasy na publikaci Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí „Trh práce po krizi „ (Kotíková, Vlach): https://www.denik.cz/ekonomika/nejsou-lidi-firmy-se-jen-kvuli-krizi-nepripravily-na-zmenu-tvrdi-analyza-20190716.html

Ohlasy na tiskovou konferenci „Nové formy zaměstnávání v ČR“

18.7.2019 Dne 17. 7. 2019 proběhla tisková konference k projektu Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání. Novinářům byly prezentovány výsledky projektu a také byli seznámeni s novými formami zaměstnávání a jejich rozšířením v České republice. Nejvíce ohlasů vzbudily závěry z výběrového šetření, které je první ucelenou „sondou“ do této problematiky v ČR. Ohlasy […]

New publication of the RILSA

10.7.2019 Vlach, Jan – Kotíková, Jaromíra Labour market after crisis Prague: RILSA, 2019. 47 pp., ISBN 978-80-7416-342-5 Due to the aging population, the number of people in the productive age is decreasing. During the recession (2008-13), the companies did not face labour shortages. Cheap labour has enabled companies installed in the Czech Republic to survive the […]

Nová publikace VÚPSV

10.7.2019 Vlach, Jan – Kotíková, Jaromíra Trh práce po krizi Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. 47 s., lit., obr., tab. ISBN     978-80-7416-342-5 V důsledku procesu stárnutí populace se snižuje počet osob v produktivním věku. Ve fázi recese, v letech 2008 až 2013, nemusely podniky řešit nedostatek pracovníků. Levná práce usnadnila podnikům působícím na území ČR […]