Článek Reprodukční plány mladých mužů v ČR zmíněn v tisku

28.8.2019 V příspěvku „Češi moc děti nechtějí. Není to ale v penězích“ od Jiřího Vavroně byl zmíněn odborný článek „Reprodukční plány mladých mužů v ČR“ autorek Renáty Kyzlinkové a Anny Šťastné zveřejněný v časopise Demografie. Více na Novinky.cz: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/cesi-moc-deti-nechteji-neni-to-ale-v-penezich-40292731

Jak se v Česku žije vícečetným rodinám?

27.8.2019 Od roku 2018 (až do roku 2022) řeší Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. projekt s názvem „Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů“. Ten se každý rok podrobně věnuje vybranému typu rodin, v roce 2018 jimi byly rekonstituované rodiny a vícedětné rodiny. Dílčí výsledky výzkumu rodin s více dětmi byly v souvislosti s návštěvou paní ministryně […]

Čínská delegace na půdě Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

23.8.2019 Pracovníci VÚPSV, v. v. i. přijali v pátek 23. 8. 2019 čínskou delegaci. Zástupce veřejné správy  provincie Zhejiang zajímal zejména systém vzdělávání v ČR s důrazem na technické školství​, ale byly diskutovány i otázky zaměstnanosti, sociálního zabezpečení a problematika mezd (průměrný výdělek, medián, minimální mzda).

Účast našich výzkumníků na prestižní mezinárodní konferenci Evropské sociologické asociace v Manchesteru

22.8.2019 Dne 22. 8. 2019 vystoupili pracovníci VÚPSV, v. v. i. na prestižní mezinárodní konferenci Evropské sociologické asociace v Manchesteru, aby prezentovali výsledky svého výzkumu. V sekci „Social inequalities and social exclusion in older age“ představili dosažené cíle Martin Holub a Anna Šťastná v příspěvku „Reallocation of Resources between Gender and Generations in Ageing Society“ a v sekci  […]

Další ohlasy na publikaci „Nové formy zaměstnávání v ČR“

21.8.2019 V polovině července 2019 byl v rámci tiskové konference představen jeden z výstupů projektu Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání – publikace Nové formy zaměstnávání v České republice. Ohlasy na publikaci V minulém týdnu (14. 8. 2019) vyšel v deníku Právo článek s názvem „Nové formy zaměstnávání mění trh práce“ a současně v aktuálním čísle (8/2019) časopisu Sondy revue: pro sebevědomé […]

Software pro plánování pokrytí územních celků sociálními službami

12.8.2019 V rámci projektu „Nové přístupy k zajištění dostupnosti sociálních služeb na regionální úrovni“ byl zpracován software pro plánování pokrytí územních celků sociálními službami. Tato „kalkulačka“ přináší údaje o možných absolutních počtech osob, kterých se týkají vybrané kvantifikovatelné demografické a sociální situace, jevy či problémy, které odpovídají jediné řídící veličině – celkovému počtu obyvatel města nebo […]