New publication of the RILSA

23.10.2019 Attractiveness of the discipline of social work for students of secondary, tertiary professional schools and universities Many fields of study offered by college of higher education and university degree programmes have faced a gradual decline in the number of study applicants over the last decade. According to analysis conducted by the Association of Educators in […]

Nová publikace VÚPSV

23.10.2019 Havlíková, Jana Atraktivita oborů sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol Praha: VÚPSV, v. v. i. – výzkumné centrum Brno, 2019. 166 s., lit., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-346-3 Mnohé obory nabízené ve studijních programech vyšších odborných a vysokých škol čelily v uplynulém desetiletí postupnému úbytku zájemců o studium. Toto se […]

Účast zástupců VÚPSV, v. v. i. na konferenci o předškolní péči

23.10.2019 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 pořádají dne 21. listopadu 2019 konferenci s názvem Dejme rodinám šanci. Program je zaměřen na předškolní péči o děti. Jana Paloncyová a Sylva Höhne přednesou příspěvek na téma Mikrojesle v ČR a zahraničí. Více informací, včetně registrace lze nalézt zde: http://www.apsscr.cz/cz/konference-a-kongresy-a-seminare/planovane-konference-a-kongresy

VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ OSOB BEZ DOMOVA V ČESKÉ REPUBLICE 2019

16.10.2019 Kategorie bez střechy a vybrané kategorie bez bytu podle Typologie ETHOS Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. zveřejnil výsledky celorepublikového sčítání osob bez domova, které bylo realizováno ve druhém dubnovém týdnu tohoto roku. Do sčítání se aktivně zapojilo 403 obcí a vybrané typy institucí (azylové domy, domy na půl cesty, věznice a […]

Pozvánka na diskusní setkání Rovné odměňování žen a mužů ve zkušenostech a názorech české veřejnosti (4. 11. 2019)

16.10.2019 Vážená paní, vážený pane, srdečně Vás zveme na diskusní setkání Rovné odměňování žen a mužů ve zkušenostech a názorech české veřejnosti 4. 11. 2019 od 13:00 hod v Evropském domě v Praze. Registrace předem nutná: registrační formulář   Těšíme se na setkání! Tým projektu 22 % K ROVNOSTI Sledujte nás na Facebooku a Twitteru

Nové publikace VÚPSV

3.10.2019 Vyhlídal, Jiří – Plasová, Blanka – Vondráčková, Lucie Účastníci rekvalifikačních kurzů v roce 2017 v Jihomoravském kraji (dotazníkové šetření) Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. 66 s., lit., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-340-1 Cílem projektu „Analýza rekvalifikací na ÚP ČR KrP Brno optikou rovných příležitostí mužů a žen prostřednictvím metody genderového rozpočtování“ je usnadnit zaměstnancům […]