Jednání Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v Jihlavě

18.11.2019 Na jednání krajské konference Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v Jihlavě dne 15. listopadu 2019 vystoupil doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., který ve svém příspěvku „Dlouhodobá péče v ČR a v Evropě“ věnoval pozornost především důsledkům očekávaných demografických trendů na potřebu sociálních služeb v ČR. Upozornil přitom, že již v současné době je podle údajů Světové […]

New publication of the RILSA

13.11.2019 Kuchařová, Věra – Höhne, Sylva – Nešporová, Olga – Paloncyová, Jana Rodiny se třemi a více dětmi / Families with three or more children Prague: RILSA, 2019. 149 pp., ISBN 978-80-7416-344-9 The aim of the publication is to provide an assessment of currently available data and to provide new information on multi-child families which, despite […]

Nová publikace VÚPSV

13.11.2019 Kuchařová, Věra – Höhne, Sylva – Nešporová, Olga – Paloncyová, Jana Rodiny se třemi a více dětmi / Families with three or more children Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. 149 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-344-9 Cílem publikace je zhodnotit dosavadní dostupná data a současně přinést nové poznatky o rodinách s více dětmi, kterých […]

Pozvánka na workshop Neúplné rodiny

13.11.2019 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. Vás srdečně zve dne 3. 12. 2019 na workshop „Neúplné rodiny“, kde budou představeny hlavní výsledky výzkumu realizovaného v rámci projektu „Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů (2018-2022)“. Více na informací včetně registrace lze nalézt v pozvánce.

Rozhovor s našimi výzkumníky Ing. Soňou Veverkovou a Ing. Petrem Pojerem pro portál ČSÚ a časopis Statistika a my

6.11.2019 Článek s názvem „Lidé očekávají od práce kromě mzdy i pocit seberealizace“ vychází z rozhovoru, který byl veden s našimi dvěma výzkumníky z týmu Sociální dialog a pracovní vztahy S. Veverkovou a P. Pojerem. Pokud vás toto téma zajímá, podívejte se zde: https://www.stoletistatistiky.cz/p-pojer-a-s-veverkova-lide-ocekavaji-od-prace-krome-mzdy-i-pocit-seberealizace/

Vystoupení Mgr. Olgy Nešporové, Ph.D. v České televizi

6.11.2019 „Smrt se nedá vytěsnit, jednou vás doběhne, říká etnoložka Nešporová“, která 2. 11. 2019 vystoupila v České televizi. Rozhovor v podobě článku, který následně poté vznikl, naleznete v přiloženém odkazu: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2955917-smrt-se-neda-vytesnit-jednou-vas-dobehne-rika-etnolozka-nesporova

Ohlasy na odborné působení zaměstnanců VÚPSV, v. v. i.

4.11.2019 Dne 24. 10. 2019 proběhla odborná konference s názvem Sociální práce v základních školách – inovace v péči o ohrožené dítě. Aktivně se do ní zapojila i Jana Havlíková, která hovořila o aktuálním stavu školské sociální práce v České republice. Více informací v článku na https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/na-konferenci-se-diskutovalo-o-socialni-praci-ve-skolach/