New publication of the RILSA

28.1.2020 Rákoczyová, Miroslava – Sirovátka, Tomáš – Šimíková, Ivana Assessment of the System of Social Inclusion Strategy Indicators of the Czech Republic for 2014-2020 Prague: RILSA – Research Centre in Brno, 2019. 71 pp. ISBN 978-80-7416-349-4 The project aimed at the complex assessment of the developments in the field of the Strategy of social inclusion 2014-2020, […]

Nová publikace VÚPSV

28.1.2020 Rákoczyová, Miroslava – Sirovátka, Tomáš – Šimíková, Ivana Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020 /Assessment of the System of Social Inclusion Strategy Indicators of the Czech Republic for 2014-2020 Praha: VÚPSV, v. v. i. – výzkumné centrum Brno, 2019. 71 s., tab. ISBN 978-80-7416-349-4 Cílem projektu bylo provést komplexní zhodnocení […]

New publication of the RILSA

15.1.2020 Paloncyová, Jana – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Kuchařová, Věra – Nešporová, Olga Reconstituted families Prague: RILSA, 2019. 161 pp., ISBN 978-80-7416-345-6 The publication provides an insight into the functioning of so-called reconstituted families, i.e. families in which at least one child has one step-parent. Although such families are becoming increasingly common in society, […]

Nová publikace VÚPSV

15.1.2020 Paloncyová, Jana – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Kuchařová, Věra – Nešporová, Olga Rekonstituované rodiny / Reconstituted families Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. 161 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-345-6 Publikace přináší poznatky o tzv. rekonstituovaných rodinách, neboli rodinách, kde má alespoň jedno dítě jednoho nevlastního rodiče. Tento typ rodiny, ač se […]