New publication of the RILSA

20.2.2020
Kotíková, Jaromíra – Šťastnová, Pavlína Projekce absolventů škol: Výpočet a výsledky /The projection of graduates: Calculation and outcomes Prague: RILSA, […]

Nová publikace VÚPSV

20.2.2020
Kotíková, Jaromíra – Šťastnová, Pavlína Projekce absolventů škol: Výpočet a výsledky /The projection of graduates: Calculation and outcomes Praha: VÚPSV, […]

New publication of the RILSA

12.2.2020
Mertl, Jiří – Bareš, Pavel Social entrepreneurship in the Czech Republic: exploration of the (re)integration potential of social enterprises in […]

Nová publikace VÚPSV

12.2.2020
Mertl, Jiří – Bareš, Pavel Sociální podnikání v České republice: explorace (re)integračního potenciálu sociálních podniků u marginalizovaných osob s ohledem […]