New publication of the RILSA

20.2.2020 Kotíková, Jaromíra – Šťastnová, Pavlína Projekce absolventů škol: Výpočet a výsledky /The projection of graduates: Calculation and outcomes Praha: RILSA, 2019. 125 pp., ISBN 978-80-7416-350-0 The projection of the number of graduates leaving for the labor market is part of the upcoming system of predicting labor market needs and its monitoring, which links the national and […]

Nová publikace VÚPSV

20.2.2020 Kotíková, Jaromíra – Šťastnová, Pavlína Projekce absolventů škol: Výpočet a výsledky /The projection of graduates: Calculation and outcomes Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. 125 s., obr. – ISBN 978-80-7416-350-0 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce je součástí připravovaného systému predikcí potřeb trhu práce a jeho monitoringu, který propojuje národní a regionální úroveň […]

Účast na odborném workshopu v rámci projektu „Ad-PHS, Advancing Personal and Household Services“ (Podpora služeb pro domácnost)

19.2.2020 Ve středu 19. 2. 2020 se ředitelka Jaromíra Kotíková aktivně zúčastnila workshopu, který se konal v rámci mezinárodního projektu „Ad-PHS, Advancing Personal and Household Services“ (Podpora služeb pro domácnost), kde představila poznatky ze systémového individuálního projektu „Studie proveditelnosti nástroje služeb pro domácnost“.

New publication of the RILSA

12.2.2020 Mertl, Jiří – Bareš, Pavel Social entrepreneurship in the Czech Republic: exploration of the (re)integration potential of social enterprises in marginalized persons with regard to those released from imprisonment Praha: RILSA, 2019. 57 pp., ISBN 978-80-7416-347-0 The monograph presents the results of the research carried out within the project “The future of work and a […]

Nová publikace VÚPSV

12.2.2020 Mertl, Jiří – Bareš, Pavel Sociální podnikání v České republice: explorace (re)integračního potenciálu sociálních podniků u marginalizovaných osob s ohledem na propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody /Social entrepreneurship in the Czech Republic: exploration of the (re)integration potential of social enterprises in marginalized persons with regard to those released from imprisonment Praha: VÚPSV, v. v. […]

Strategické řízení lidských zdrojů ve VÚPSV, v. v. i.

4.2.2020 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce (dále jen VÚPSV), z rozhodnutí a příkazu ředitelky realizoval v období červen 2019 – leden 2020 tvorbu nástrojů a postupně průběžně začal aplikovat jednotlivé prvky strategického řízení lidských zdrojů (dále jen ŘLZ) ve VÚPSV. V uvedeném období byly zpracovány základní systémové dokumenty s tématy: Organizační uspořádání a systemizace pracovních […]

Změna výpůjčních hodin knihovny VÚPSV pro veřejnost

3.2.2020 Změna výpůjčních hodin knihovny VÚPSV pro veřejnost: pondělí:   9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 úterý:   9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 středa:   9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 https://www.vupsv.cz/knihovna/