New publication of the RILSA

20.2.2020 Kotíková, Jaromíra – Šťastnová, Pavlína Projekce absolventů škol: Výpočet a výsledky /The projection of graduates: Calculation and outcomes Prague: RILSA, 2019. 125 pp., ISBN 978-80-7416-350-0 The projection of the number of graduates leaving for the labor market is part of the upcoming system of predicting labor market needs and its monitoring, which links the national […]

Nová publikace VÚPSV

20.2.2020 Kotíková, Jaromíra – Šťastnová, Pavlína Projekce absolventů škol: Výpočet a výsledky /The projection of graduates: Calculation and outcomes Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. 125 s., obr. – ISBN 978-80-7416-350-0 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce je součástí připravovaného systému predikcí potřeb trhu práce a jeho monitoringu, který propojuje národní a regionální úroveň […]

Účast na odborném workshopu v rámci projektu „Ad-PHS, Advancing Personal and Household Services“ (Podpora služeb pro domácnost)

19.2.2020 Ve středu 19. 2. 2020 se ředitelka Jaromíra Kotíková aktivně zúčastnila workshopu, který se konal v rámci mezinárodního projektu „Ad-PHS, Advancing Personal and Household Services“ (Podpora služeb pro domácnost), kde představila poznatky ze systémového individuálního projektu „Studie proveditelnosti nástroje služeb pro domácnost“.

New publication of the RILSA

12.2.2020 Mertl, Jiří – Bareš, Pavel Social entrepreneurship in the Czech Republic: exploration of the (re)integration potential of social enterprises in marginalized persons with regard to those released from imprisonment Prague: RILSA, 2019. 57 pp., ISBN 978-80-7416-347-0 The monograph presents the results of the research carried out within the project “The future of work and a […]

Nová publikace VÚPSV

12.2.2020 Mertl, Jiří – Bareš, Pavel Sociální podnikání v České republice: explorace (re)integračního potenciálu sociálních podniků u marginalizovaných osob s ohledem na propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody /Social entrepreneurship in the Czech Republic: exploration of the (re)integration potential of social enterprises in marginalized persons with regard to those released from imprisonment Praha: VÚPSV, v. v. […]

Strategické řízení lidských zdrojů ve VÚPSV, v. v. i.

4.2.2020 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce (dále jen VÚPSV), z rozhodnutí a příkazu ředitelky realizoval v období červen 2019 – leden 2020 tvorbu nástrojů a postupně průběžně začal aplikovat jednotlivé prvky strategického řízení lidských zdrojů (dále jen ŘLZ) ve VÚPSV. V uvedeném období byly zpracovány základní systémové dokumenty s tématy: Organizační uspořádání a systemizace pracovních […]

Změna výpůjčních hodin knihovny VÚPSV pro veřejnost

3.2.2020 Změna výpůjčních hodin knihovny VÚPSV pro veřejnost: pondělí:   9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 úterý:   9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 středa:   9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 https://www.vupsv.cz/knihovna/