FÓRUM sociální politiky – 1/2020

17.2.2020
FÓRUM sociální politiky odborný recenzovaný časopis 1/2020 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jedním z nejdůležitějších a nejvíce diskutovaných témat české sociální […]

New publication of the RILSA

12.2.2020
Mertl, Jiří – Bareš, Pavel Social entrepreneurship in the Czech Republic: exploration of the (re)integration potential of social enterprises in […]

Nová publikace VÚPSV

12.2.2020
Mertl, Jiří – Bareš, Pavel Sociální podnikání v České republice: explorace (re)integračního potenciálu sociálních podniků u marginalizovaných osob s ohledem […]