Nový Policy Brief

31.3.2020 Jak se žije v rekonstituovaných rodinách a co potřebují Jana Paloncyová ─ Jana Barvíková ─ Sylva Höhne ─ Věra Kuchařová ─ Olga Nešporová  

New publication of the RILSA

12.3.2020 Holub, Martin – Mertl, Jan – Millionová, Pavlína – Šlapák, Milan – Vostatek, Jaroslav – Víšek, Petr Typology of social benefits and developments in the insurance and non-insurance social security systems in terms of suitability and effectiveness Prague: RILSA, 2019. 226 pp., ISBN 978-80-7416-355-5 The monograph is based on the division of social security benefits […]

Nové publikace VÚPSV

12.3.2020 Holub, Martin – Mertl, Jan – Millionová, Pavlína – Šlapák, Milan – Vostatek, Jaroslav – Víšek, Petr Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity /Typology of social benefits and developments in the insurance and non-insurance social security systems in terms of suitability and effectiveness Praha: […]

Úspěch zaměstnance VÚPSV na 25. ročníku Dne doktorandů VŠE

6.3.2020 V uplynulých dnech proběhl na VŠE již 25. ročník Dne doktorandů, kterého se zúčastnili studenti doktorského studia. Na výborném druhém místě skončil Ing. Filip Hon, výzkumný pracovník VÚPSV, který studuje doktorský studijní program Statistka na Fakultě informatiky a statistky VŠE, a který v rámci tohoto dne prezentoval svoje poznatky, k nímž doposud dospěl v rámci přípravy své disertační práce […]