New publication of the RILSA

16.4.2020
Paloncyová, Jana – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Kuchařová, Věra Neúplné rodiny /Incomplete families Prague: RILSA, 2019. 216 pp., […]

Nová publikace VÚPSV

16.4.2020
Paloncyová, Jana – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Kuchařová, Věra Neúplné rodiny /Incomplete families Praha: VÚPSV, v. v. i., […]

New publication of the RILSA

2.4.2020
Höhne, Sylva – Godarová, Jana – Jahoda, Robert – Kuchařová, Věra – Víšek, Petr Effect of child tax deduction and […]

Nové publikace VÚPSV

2.4.2020
Höhne, Sylva – Godarová, Jana – Jahoda, Robert – Kuchařová, Věra – Víšek, Petr Působení daňového zvýhodnění na dítě a […]