New publication of the RILSA

16.4.2020 Paloncyová, Jana – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Kuchařová, Věra Neúplné rodiny /Incomplete families Prague: RILSA, 2019. 216 pp., ISBN 978-80-7416-357-9 The monograph summarises current knowledge and provides new information on the lives of single parents in the Czech Republic. According to the results of the latest housing census (2011), one in four families […]

Nová publikace VÚPSV

16.4.2020 Paloncyová, Jana – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Kuchařová, Věra Neúplné rodiny /Incomplete families Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. 216 s., lit., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-357-9 Monografie shrnuje dosavadní a přináší nové poznatky o životě samoživitelů a  samoživitelek v České republice. Podle dat posledního sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 byla […]

New publication of the RILSA

2.4.2020 Höhne, Sylva – Godarová, Jana – Jahoda, Robert – Kuchařová, Věra – Víšek, Petr Effect of child tax deduction and child allowance on socio-economic situation of families with dependent children and their reflection by parents Prague: RILSA, 2019. 166 pp., ISBN 978-80-7416-353-1 Support for families with children through the tax-benefit system should be designed so […]

Nové publikace VÚPSV

2.4.2020 Höhne, Sylva – Godarová, Jana – Jahoda, Robert – Kuchařová, Věra – Víšek, Petr Působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s nezaopatřenými dětmi a jejich reflexe rodiči / Effect of child tax deduction and child allowance on socio-economic situation of families with dependent children and their reflection by parents […]