RILSA „GIVE Guidance for Individual Vocations“

26.6.2020 Adult guidance practitioners confirm the changes required with concern to the provision of counselling in the ever-changing world of work. They often face the need to address various problems arising from changes in the labour market and the specific nature of new forms of work, as well as new work organisation approaches, often connected with […]

VÚPSV, v. v. i., se stal partnerem mezinárodního projektu „GIVE Guidance for Individual Vocations“ – podpořeno programem Evropské unie Erasmus+

26.6.2020 Odborníci z oblasti poradenství pro dospělé potvrzují nutné změny v poskytování poradenství v měnícím se světě práce. Běžně se setkávají s nutností řešení různých problémů vycházejících ze změn probíhajících na trhu práce a také v důsledku specifického charakteru nových forem práce a nové organizace práce, často spojených s oblastí digitalizace. Podstatně sílí tlak na (vynucenou) samostatnost […]

Zpráva o rodině 2020

24.6.2020 25. května 2020 vzala Vláda ČR na vědomí Zprávu o rodině 2020 předloženou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a zpracovanou týmem rodinné politiky VÚPSV, v. v. i., (Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Olga Nešporová, Jana Paloncyová, Lucie Vidovićová). Zpráva byla vytvořena na základě zadání obsaženého v Usnesení Vlády České republiky ze dne 18. […]

Výzva k zasílání příspěvků na téma sociálně politických dopadů 4. průmyslové revoluce (Call for the submission of contributions on the theme of the socio-political implications of the 4th Industrial Revolution)

19.6.2020 Časopis Fórum sociální politiky (FSP) chystá své letošní 4. (srpnové) číslo jako tematické, věnované sociálně politickým důsledkům 4. průmyslové revoluce. Celý text výzvy k zasílání příspěvků najdete v příloze. For English version see the second part of the attachment.  

New publication of the RILSA

19.6.2020 Vyhlídal, Jiří – Plasová, Blanka Autonomie rozhodování liniových pracovníků ve veřejných službách zaměstnanosti v Jihomoravském kraji (Factorial Survey Experiment) / The autonomy of decision-making by street-level workers in public employment services in South Moravian Region (Factorial Survey Experiment) Prague: RILSA, 2020. 111 pp., ISBN 978-80-7416-343-2 (print); 978-80-7416-377-7 (pdf) The rapidly changing social, technological and economic […]

Nová publikace VÚPSV

19.6.2020 Vyhlídal, Jiří – Plasová, Blanka Autonomie rozhodování liniových pracovníků ve veřejných službách zaměstnanosti v Jihomoravském kraji (Factorial Survey Experiment) / The autonomy of decision-making by street-level workers in public employment services in South Moravian Region (Factorial Survey Experiment) Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 111 s., lit., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-343-2 (print); 978-80-7416-377-7 […]

Výzva k zasílání příspěvků na téma sociálně politických dopadů koronavirové krize (Call for the submission of contributions on the theme of the socio-political implications of the coronavirus crisis)

9.6.2020 Časopis Fórum sociální politiky (FSP) chystá své letošní 5. (říjnové) číslo jako tematické, věnované sociálně politickým důsledkům nynější koronavirové krize. Celý text výzvy k zasílání příspěvků najdete v příloze. For English version see the second part of the attachment.