FÓRUM sociální politiky – 3/2020

15.6.2020
FÓRUM sociální politiky odborný recenzovaný časopis 3/2020 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, časopis Fórum sociální politiky se k Vám nyní dostává […]

New Bulletin of the RILSA

4.6.2020
Höhne, Sylva – Šťastná, Anna Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990–2019. Bulletin No 35 Prague: RILSA, […]

Nový Bulletin VÚPSV

4.6.2020
Höhne, Sylva – Šťastná, Anna Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990–2019. Bulletin No 35 /Main Economic and […]