New publication of the RILSA

26.8.2020 Hora, Ondřej – Horáková, Markéta – Suchanec, Miroslav – Rákoczyová, Miroslava – Sirovátka, Tomáš Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016 /Evaluation of re-qualification programs implemented in the Czech Republic in 2016 Praha: RILSA, 2020. 164 pp., ISBN 978-80-7416-383-8 (print); 978-80-7416-384-5 (pdf) The study aims to assess re-qualification programs implemented in 2016 as a specific […]

Nová publikace VÚPSV

26.8.2020 Hora, Ondřej – Horáková, Markéta – Suchanec, Miroslav – Rákoczyová, Miroslava – Sirovátka, Tomáš Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016 /Evaluation of re-qualification programs implemented in the Czech Republic in 2016 Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 164 s., lit., obr., tab., příl. ISBN 978-80-7416-383-8 (print); 978-80-7416-384-5 (pdf) Cílem studie je zhodnocení rekvalifikačních […]

Čtvrtá průmyslová revoluce a koronavirová pandemie mění svět (upoutávka na právě vycházející 4. číslo časopisu Fórum sociální politiky)

26.8.2020 Zveřejňujeme touto cestou aktuální úvahu, která otevírá 4. číslo časopisu Fórum sociální politiky. Petr Víšek, výzkumný pracovník VÚPSV, v. v. i., se zamýšlí nad dopady čtvrté průmyslové revoluce. Podle něho bude nezbytné například změnit pojetí nezaměstnanosti a chápat ji jako období přípravy na nové povolání a chránit dosažený sociální status, což vyvolá zcela nové požadavky […]

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Asistent/ka managementu v rámci projektu „Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti“

21.8.2020 Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Asistent/ka managementu v rámci projektu „Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti“ bližší informace zde: https://www.vupsv.cz/o-nas/kariera-vyberova-rizeni/asistent-ka-managementu/

Nový Policy Brief

21.8.2020 Role poskytovatelů sociálních služeb pro (dlouhodobě nezaměstnané) osoby bez domova v procesu hledání a udržení si zaměstnání a jejich spolupráce s ÚP ČR Miriam Kotrusová ─ Jan Kubát ─ Helena Marešová ─ Danica Schebelle ─ Marie Táborská