Projekt VÚPSV, v. v. i., Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče byl vybrán k podpoře v rámci 4. veřejné soutěže programu ÉTA Technologické agentury ČR

16.9.2020 Pracovníci výzkumné pracovní skupiny Rodinná politika připravili ve spolupráci s agenturou STEM/MARK, a. s., projekt zaměřený na krátkodobé a dlouhodobé dopady pandemie covidu-19 na život sólo rodičů. Záměr se umístil mezi 33 úspěšnými projekty z 301 posuzovaných přihlášek. Projekt je založen na kvalitativním a kvantitativním sociologickém výzkumu a naváže na výzkum samoživitelů realizovaný oběma institucemi v loňském […]

Podepsána smlouva o dlouhodobé spolupráci v oblasti VaVaI a vzdělávání mezi Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i., a Fakultou podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze

10.9.2020 Dne 9. září 2020 podepsali   PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA, pověřený ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.,   a prof. Ing. Ivan Nový, CSc., děkan Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, rámcovou smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání. Předmětem smlouvy je kooperace zaměřená na následující rámcová témata: […]

Analysis of the Start-up Subsidy for Unemployed in the Czech Republic

2.9.2020 The article aims to analyse the effects of the start-up subsidy programme for unemployed in the Czech Republic, which is provided by the Ministry of Labour and Social Affairs. We explored to what extent participants in the programme in 2014 returned to unemployment three years after the end of the programme, i.e., 2014–2017. Methodologically, we conducted […]

Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice / Analysis of the Start-up Subsidy for Unemployed in the Czech Republic

2.9.2020 Ve druhém letošním čísle časopisu Politická ekonomie vyšel článek  Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice. Spoluautorem stati je Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. pracující ve  Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., a na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.   Článek, vzniklý v rámci projektu VÚPSV, v. v. i.,  „Vyhodnocování […]