A new publication by RILSA

15.10.2020
Dohnalová, Marie – Bareš, Pavel Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu […]