Aktuality

Rozloučení s kolegou Petrem Víškem

Rozloučení s kolegou Petrem Víškem

Dne 30. května 2023 nás ve věku nedožitých 78 let opustil pan Ing. Petr Víšek. Prakticky celý svůj život zasvětil práci v sociální oblasti. Od roku 1972 pracoval […]

více
Publikace unijní agentury Eurofound s přispěním výzkumné pracovnice z RILSA

Publikace unijní agentury Eurofound s přispěním výzkumné pracovnice z RILSA

Eurofound je tripartitní agenturou Evropské unie, svou informační a analytickou činností se snaží přispívat k rozvoji lepších sociálních, zaměstnaneckých a pracovních politik. Nová výzkumná zpráva Eurofoundu Hybrid work in […]

více
Výzkumné pracovnice RILSA na Evropské konferenci sociální práce 2023

Výzkumné pracovnice RILSA na Evropské konferenci sociální práce 2023

Konference uspořádaná jednou z největších a nejvýznamnějších mezinárodních organizací sdružujících  sociální pracovníky  –  International  Federation  of  Social  Workers  (IFSW)  –  se konala v pražském  Kongresovém centru ve dnech 21. – 24.  5. 2023...

více
Výzkumná pracovnice z RILSA pro pořad ČT „Sama doma“ o vývoji českých rodin a jejich výzkumu

Výzkumná pracovnice z RILSA pro pořad ČT „Sama doma“ o vývoji českých rodin a jejich výzkumu

Živě přenášená publicistická relace České televize se zajímala o proměny českých rodin a rodinné politiky i o vybraná témata jejich výzkumu za posledních 25 let. V pořadu ČT1 Sama doma […]

více
RILSA publikuje v předním odborném časopise European Journal of Social Work

RILSA publikuje v předním odborném časopise European Journal of Social Work

Významné mezinárodní nakladatelství Taylor & Francis vydalo v jednom ze svých odborných časopisů článek „Breaking the deadlock: defining the quality of social work in the Czech […]

více
Nová publikace unijní agentury Eurofound s přispěním výzkumné pracovnice z RILSA

Nová publikace unijní agentury Eurofound s přispěním výzkumné pracovnice z RILSA

Eurofound je tripartitní agenturou Evropské unie, svou informační a analytickou činností se snaží přispívat k rozvoji lepších sociálních, zaměstnaneckých a pracovních politik. V reakci na pandemickou krizi zavedla Evropská unie […]

více

Ředitel RILSA Robin Maialeh pro pořad 90‘ ČT24 o daňových změnách

Interaktivní večerní pořad 90‘ televizní stanice ČT24 se snaží zasazovat hlavní témata dne do širších souvislostí. V „Devadesátce“ ČT24 se ve čtvrtek 27. dubna Robin Maialeh, ředitel […]

více
Pokračuje aktivní účast RILSA v mezinárodním projektu Reach Out to the „Left-Behind“

Pokračuje aktivní účast RILSA v mezinárodním projektu Reach Out to the „Left-Behind“

Cílem víceletého projektu, spolufinancovaného programem ERASMUS+, je podporovat další vzdělávání nízkokvalifikovaných a nízkopříjmových pracovníků. Jsou zpravidla ohroženi příjmovou chudobou a další vzdělávání jim může pomoci nalézt lepší uplatnění [&...

více
Ředitel RILSA Robin Maialeh o výsledcích Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Ředitel RILSA Robin Maialeh o výsledcích Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Hlavním tématem dubnového čísla časopisu Českého statistického úřadu Statistika & my jsou výsledky Sčítání lidu, domů a bytů provedeného v roce 2021. Mezi osobnostmi dotázaných redakcí na hodnocení […]

více
RILSA na konferenci „Potřebnost koordinace v sociální práci na obcích“ v úterý 25. dubna 2023

RILSA na konferenci „Potřebnost koordinace v sociální práci na obcích“ v úterý 25. dubna 2023

Akce je součástí projektu MPSV „Podpora implementace koordinovaného přístupu v systému poskytování sociální ochrany v ČR“. Cílem konference je přiblížit dané téma z různých úhlů – z pohledu občanů, […]

více