Nový Bulletin VÚPSV

4.6.2020 Höhne, Sylva – Šťastná, Anna Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990–2019. Bulletin No 35 /Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990–2019. Bulletin No 35 Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 75 s., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-375-3 (print), 978-80-7416-376-0 (pdf) Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v […]

Úvodník Ladislava Průši, předního výzkumného pracovníka VÚPSV, v. v. i., o sociálních a ekonomických dopadech covidu-19

2.6.2020 V právě vycházejícím 2. čísle časopisu Rezidenční péče – odborného čtvrtletníku pro management poskytovatelů sociální péče – publikoval doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., přední výzkumný pracovník VÚPSV, v. v. i., obsáhlý úvodník věnovaný sociálním a ekonomickým dopadům covidu-19.   Pozastavuje se nad řadou nejasností a sporných aspektů koronavirové pandemie i dosavadních politických opatření k jejímu zvládnutí.    Hlavní pozornost věnuje […]

Covid-19 a očekávaný vývoj trhu práce

29.5.2020 V reakci na probíhající pandemii covidu-19 byly v rámci projektu KOMPAS (reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097), realizovaného za finanční podpory ESF, zpracovány předběžné modelace budoucího vývoje na trhu práce v ČR. Predikce odrážejí jak vývoj na trhu práce bez vlivu pandemie covidu-19, tak vývoj reflektující dopady opatření přijatých v důsledku pandemie covidu-19. Uvedené výsledky modelování vycházejí z datových zdrojů dostupných […]

Výzkumná pracovnice VÚPSV, v. v. i., Lucie Vidovićová pro iDNES.cz o seniorech a aktuální výzvě k zastavení ageismu a věkové diskriminace

28.5.2020 24. května poskytla Lucie Vidovićová, výzkumná pracovnice VÚPSV, v. v. i., a Masarykovy univerzity, zpravodajskému serveru iDNES.cz rozhovor o aktuálních i obecnějších tématech stárnutí, ageismu atp. Celý rozhovor je dostupný v placené sekci iDNES.cz. S poděkováním redakci iDNES.cz zde uvádíme „link pro sdílení odemčeného článku“, na kterém je celý rozhovor s Lucií Vidovićovou dostupný po […]

Nový Policy Brief

28.5.2020 Jak se žije sólo rodičům a co potřebují Jana Paloncyová ─ Jana Barvíková ─ Sylva Höhne ─ Věra Kuchařová  

Nová publikace VÚPSV

26.5.2020 Nečasová, Mirka – Dohnalová, Zdeňka – Trbola, Robert Výzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce /Research of the ethical dilemmas, values and principles of social work Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 123 s., lit., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-366-1 (print); 978-80-7416-367-8 (pdf) Jedním ze základních aspektů výkonu sociální práce jsou etické hodnoty […]

Nový Policy Brief

25.5.2020 Zhodnocení podpory rodin s dětmi uskutečňované prostřednictvím daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě Sylva Höhne ─ Jana Godarová ─ Robert Jahoda ─ Věra Kuchařová ─ Petr Víšek  

Nová publikace VÚPSV – souhrnná výzkumná zpráva

20.5.2020 Tomáš Lichard a kolektiv Analýza možných dopadů automatizace a robotizace v odvětví Výroba dopravních prostředků na zaměstnanost v období 2020–2025 /Analysis of possible impacts of automation and robotics in the Manufacture of transport equipment sector on employment in the period 2020–2025 Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 32 s. Cílem studie je analyzovat možný vliv […]