Nová publikace VÚPSV

13.6.2018 Kuchařová, Věra – Barvíková, Jana – Janurová, Kristýna – Höhne, Sylva – Paloncyová, Jana – Svobodová, Kamila Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu  Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 144 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-314-2 Monografie byla finančně podpořena z institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace a vychází z projektů Rodiny ve střední fázi […]

Nová publikace VÚPSV

30.5.2018 Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Paloncyová, Jana – Svobodová, Kamila Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 164 s., lit., obr., tab., příl. Monografie shrnuje hlavní zjištění z průzkumu veřejného mínění na vybudování […]

Nová publikace VÚPSV

30.5.2018 Barvíková, Jana – Paloncyová, Jana Tagesmutter/Tagesvater v Německu Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 137 s., lit., tab., příl. Text shrnuje informace o podmínkách činnosti Tagesmutter/Tagesvater v Německu. Pozornost je věnována těmto oblastem: legislativa; povolení k výkonu činnosti; kvalifikační a další vzdělávání; pracovně-právní vztahy; věk a počet dětí v péči; hygienické/stavební podmínky; kontrola; způsob stravování […]

Nová publikace VÚPSV

11.4.2018 Beran, Vlastimil – Říhová, Lenka Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí Praha: VÚPSV, v. v. i., 2017. 42 s., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-321-0 Exekuce se odráží v mnoha rovinách života exekuovaného. Ovlivňuje jeho život v oblasti psychologické, sociální i ekonomické. Při znalosti možných důsledků exekuce je nezbytné, aby zainteresované instituce měly […]

Nová publikace VÚPSV

4.4.2018 Höhne, Sylva – Nešporová, Olga – Svobodová, Kamila Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 94 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-315-9 Monografie popisuje dopady úmrtí do socioekonomické situace různých typů domác¬ností. Předně byly zjišťovány náklady bezprostředně související s úmrtím blízkého, to znamená výdaje, které pozůstalým vznikají v návaznosti […]

Nová publikace VÚPSV

28.3.2018 Jan Vlach a kol. Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu Praha, VÚPSV, v. v. i., 2017. 181 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-316-6

Nová publikace VÚPSV

10.1.2018 Kuchařová, Věra – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Janurová, Kristýna – Nešporová, Olga – Paloncyová, Jana – Svobodová, Kamila – Vidovićová, Lucie Zpráva o rodině Praha: VÚPSV, v. v. i., 245 s., lit., obr., tab. Zpráva o rodině byla vytvořena kolektivem autorů Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí pro Ministerstvo práce a sociálních věcí […]