Nová publikace VÚPSV

11.4.2018 Beran, Vlastimil – Říhová, Lenka Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí Praha: VÚPSV, v. v. i., 2017. 42 s., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-321-0 Exekuce se odráží v mnoha rovinách života exekuovaného. Ovlivňuje jeho život v oblasti psychologické, sociální i ekonomické. Při znalosti možných důsledků exekuce je nezbytné, aby zainteresované instituce měly […]

Nová publikace VÚPSV

4.4.2018 Höhne, Sylva – Nešporová, Olga – Svobodová, Kamila Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 94 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-315-9 Monografie popisuje dopady úmrtí do socioekonomické situace různých typů domác¬ností. Předně byly zjišťovány náklady bezprostředně související s úmrtím blízkého, to znamená výdaje, které pozůstalým vznikají v návaznosti […]

Nová publikace VÚPSV

28.3.2018 Jan Vlach a kol. Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu Praha, VÚPSV, v. v. i., 2017. 181 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-316-6

Nová publikace VÚPSV

10.1.2018 Kuchařová, Věra – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Janurová, Kristýna – Nešporová, Olga – Paloncyová, Jana – Svobodová, Kamila – Vidovićová, Lucie Zpráva o rodině Praha: VÚPSV, v. v. i., 245 s., lit., obr., tab. Zpráva o rodině byla vytvořena kolektivem autorů Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí pro Ministerstvo práce a sociálních věcí […]

Nová publikace VÚPSV

3.1.2018 Beran, Vlastimil Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 – 2015. Bulletin No. 11 Praha: VÚPSV, v. v. i., 2017. 57 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-313-5 Monitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů […]